Facebook

Instalace YouTrack na CentOS 6.0 ISP

30.03.2013 | David Urbášek | Profil na Google+

Od začátku ve onemarku používáme pro sledování naší práce systém TaskFreak. Některé věci nám v něm ale chybí, a proto jsem se několikrát snažil najít jiný systém. Rozhodl jsem se vyzkoušet YouTrack od firmy JetBrains, která mimo jiné vyvíjí i nejlepší IDE pro vývoj webových aplikací, které jsem zatím objevil. YouTrack je možné provozovat na vlastním serveru, nebo využít hostovanou variantu od JetBrains. Verze do 10 uživatelů je nabízena zdarma.

Pro naše účely jsem se rozhodl nainstalovat YouTrack na náš VPS server od WEDOSu, na kterém běží CentOS 6.0 ISP. Výhodou provozu na vlastním serveru je plná kontrola nad uživateli, kteří mají k systému přístup.

Upozornění: Následující postup je převzat z oficiální dokumentace, pouze jsem ho doplnil o kroky, nutné pro zprovoznění na VPS serveru se systémem CentOS 6.0 ISP.

YouTrack je napsán v Javě, takže prvním krokem je její instalace. Náš VPS instaluje jako výchozí Javu ve verzi 1.5, na které YouTrack neběží, proto jsem nainstaloval verzi 7.

 1. Ze stránek Oracle stáhneme JDK odpovídající našemu systému. V našem případě jdk-7u17-linux-x64.rpm.
 2. Javu nainstalujeme:
  rpm –Uvh /path-to-directory/jdk-7u17-linux-x64.rpm
 3. Zkontrolujeme instalaci:
  java –version

Nyní, když máme Javu, můžeme instalovat YouTrack. V našem případě jako službu systému s využitím Tanuki Java Service Wrapper.

 1. Nejdříve vytvoříme uživatele pro spuštění YouTrack:
  /usr/sbin/useradd youtrack
 2. Do domovského adresáře uživatele youtrack stáhneme Tanuki Java Service Wrapper(TJSW): 
  cd ~youtrack
  wget http://wrapper.tanukisoftware.com/download/3.5.6/wrapper-linux-x86-64-3.5.6.tar.gz
 3. Rozbalíme TJSW a přejmenujeme nově vzniklou složku na standalone:
  tar -xzf wrapper-linux-x86-64-3.5.6.tar.gz
  mv wrapper-linux-x86-64-3.5.6 standalone
 4. Nyní stáhneme YouTrack ze stránek JetBrains. V našem případě to bude soubor youtrack-4.2.jar. Ten nahrajeme do složky ~youtrack/standalone/
 5. Přepneme se do složky s YouTrack a vytvoříme odkaz:
  cd ~youtrack/standalone/
  ln -s youtrack-4-2.jar youtrack.jar
 6. Do složky /etc/init.d/ stáhneme šablonu spouštěcího skriptu a pojmenujeme jako youtrack:
  wget -O /etc/init.d/youtrack http://confluence.jetbrains.com/download/attachments/45254608/youtrack_initd.template?version=1&modificationDate=1289237957000
 7. Nyní soubor otevřeme a změníme cestu k instalaci Javy, v našem případě bude příslušný řádek vypadat takto:
  export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_17
 8. Změníme přístupová práva k souboru a nastavíme ho jako spustitelný:
  chmod 777 /etc/init.d/youtrack
 9. Přepneme se do složky ~youtrack/standalone/conf a nahradíme soubor wrapper.conf nově staženým souborem:
  cd ~youtrack/standalone/conf
  rm wrapper.conf
  wget -O wrapper.conf http://confluence.jetbrains.com/download/attachments/45254608/wrapper.conf?version=1&modificationDate=1289305975000
 10. Upravíme soubor wrapper.conf. Nastavíme velikosti paměti a port, na kterém aplikace poběží (na výchozím portu 8080 běží ISP Config):
  wrapper.java.initmemory=128
  wrapper.java.maxmemory=256
  wrapper.app.parameter.2=8181
 11. Změníme vlastníka složce ~youtrack a celému jejímu obsahu:
  chown -R youtrack ~youtrack
  chgrp -R youtrack ~youtrack
 12. Zkusíme spustit aplikaci:
  /sbin/service youtrack start
  Ve složce ~youtrack/standalone/ buchom měli vidět soubor youtrack.pid a ve složce ~youtrack/standalone/logs/ soubor wrapper.log. Naše aplikace nyní běží. Najdete ji na adrese ip_vaseho_serveru:8181
 13. Přidáme spouštěcí skript mezi startovací skripty systému:
  cd /etc/init.d
  /sbin/chkconfig --add youtrack

A máme hotovo. YouTrack je nainstalován.

« Všechny články

Komenáře

Vložit komentář