Facebook

Webové zkratky a jak se v nich vyznat

12.12.2012 | Jan Rybařík

HTML, CSS, JS, PHP, MySQL, SEO, SEM, SEO TAM. Toužíte po novém webu a ztrácíte se v různých zkratkách, kterými Vás společnosti nabízející vytvoření webu zahltily? Následující článek Vám objasní, co které zkratky znamenají a zda jsou pro Vás důležité.

Moderní web vyžaduje znalost mnoha technologií, aby mohl správně fungovat. V první řadě je to samotné HTML, s jehož nástupem bylo možné publikovat první dokumenty na internetu. Připojíme-li k HTML další technologie pro design (CSS), dynamiku v prohlížeči (Javascript), zpracování a ukládání dat na serveru (PHP a MySQL), dostaneme kompletní internetové řešení.
 

HTML (Hypertext Markup Language)

 Značkovací jazyk pro vytváření online dokumentů či webových stránek. Bez HTML by webové stránky nemohly existovat. Je stavebním kamenem pro zobrazení textů v odstavcích, vkládání odkazů do textu nebo pro vkládání obrázků. Použitím samotného HTML získáte základní stránku bez designových prvků.
 

CSS (Cascading stylesheet) 

Neboli kaskádové styly - slouží pro snadnou definici grafických prvků webových stránek. S použitím stylů můžete snadno definovat obrázek v hlavičce webu, změnit řez a velikost fontů nebo rozmístit jednotlivé prvky webové stránky. Kaskádové styly se ukládají do souborů s příponou .css a dají se používat v rámci celého webu z jednoho souboru. Tento princip usnadňuje práci nám webovým tvůrcům – nemusíme vzhled stránek opakovaně zapisovat.
 

JS (Javascript) 

Určitě si vybavíte nějakou animaci, kterou jste viděli na webových stránkách. Pokud ne, podívejte se  na www.skeble-lanskroun.cz, kde jsme rozpohybovali škebli. Javascript umí web oživit o animace a další zábavné prvky. Pomocí tohoto skriptovacího jazyka lze ověřovat hodnoty ve formulářích (např. zda je emailová adresa ve správném formátu)  nebo  zobrazit různá hlášení, které Vám webová stránka předává.
 

PHP (Hypertext Preprocesor )

Skriptovací jazyk běžící na serveru (vzdáleném počítači  připojeném k internetu). PHP dokáže celou řadu úloh a úkolů jako např.  matematické výpočty, připojení k databázi anebo zprostředkování přihlášení uživatele ke svému účtu. Tento jazyk je vhodný k tvorbě dynamických aplikací nejrůznějších účelů – e-shopy, redakční systémy, internetové aukce nebo bazary a mnoho dalších.
 

MySQL

Databázový systém, který je šířen bezplatně. Systém je vhodný pro kombinaci s jazykem PHP, s nímž je často instalován ne webové servery běžící pod operačním systémem Linux. Do databáze se zaznamenávají např. produkty z e-shopu, články z blogu nebo uživatelé, kteří se zaregistrují na webové stránky. Ne všechny webové stránky databázi potřebují. Web s databází bývá dražší a většinou disponuje více funkcemi oproti webu bez databáze.

Jedna samotná technologie by nám ale pro tvorbu aplikace nestačila. Vždy je třeba kombinovat výše uvedené, tak abychom dosáhli vytvoření komplexního řešení. Na následujícím obrázku je schéma, jak se PHP a HTML interpretují.

Schéma PHP a HTML

Vše začíná ve Vašem prohlížeči, kdy zadávate požadavek na webovou stránku (aplikaci). V našem případě to mohou být články v blogu. Server obdrží Váš požadavek a zavolá si na pomoc interpret jazyka PHP, který vyhodnotí instrukce, jež se mají zpracovat. V našich instrukcích je navíc zahrnuto hledání v databázi. PHP spustí databázový dotaz, který říká: „Najdi všechny články v Databázi onemark“. Datábáze vrátí všechny články, které následně PHP zkombinuje s kódem HTML. Tuto kombinaci zašle server zpátky Vašemu prohlížeči a vy si v klidu můžete přečíst náš blog.
 

SEO (Search engine optimization)

Optimalizace pro vyhledávače je souhrn postupů, jak upravit Váš web, aby se zobrazoval ve výsledcích vyhledávání např. na Google.com co nejvýše. Metody optimalizace zahrnují úpravy zdrojového kódu HTML, psaní správných textů nebo budování odkazů na Váš web v rámci celého internetu.
 

SEM (Search engine marketing)

Pro okamžité zviditelnění  Vašeho nového webu můžeme spustit reklamu ve vyhledávačích (Google, Seznam atd.)SEM je zkratkou pro marketing ve vyhledávačích. Většinou se používá metody platba za klik - PPC. Kdy se Vaše reklama zobrazuje zdarma, platíte za ni až v případě, kdy na ni návštěvník klikne a dostane se na Vaše webové stránky.
 

Existuje celá řada dalších zkratek jako např. GIT, FTP, SSH, SSL, HTTP, HTTPS atd.  O těch zase někdy jindy.

 

Zaujalo Vás povídání o webu a jeho technologiích? Chcete pokračování nebo přímo webové školení? Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme:-)

 

« Všechny články

Komenáře

Vložit komentář