Facebook

EL INFO HUB

firemní intranet

Ve spolupráci s brněnskou společností Smart Know How vznikla rozsáhlá webová aplikace sloužící pro sdílení informací mezi členy sdružení evropských loterií (European Lotteries). Info Hub je rozšířením naší původní aplikace Ideahub. Vývoj aplikace trval téměř dva roky.