Facebook

Online třídní kniha

Pro společnost JPH Software jsme vytvořili webovou aplikaci, která umožňuje online přístup k docházce a klasifikaci studentů základních uměleckých škol. Přístup je omezen na uživatelské role - rodič a student. Aplikace se připojuje k databázím jednotlivých škol, odkud čerpá data, která učitelé vyplnili. Díky využití HTML5 a CSS jsme aplikaci přizpůsobili i pro mobilní telefony.