Facebook

V trávě

tvorba webové aplikace

Ve spolupráci s grafikem Jurou Príkopou jsme vytvořili web pro pražskou školku a dětské centrum V trávě. Web je založen na redakčním systému Wordpress. Veškerá administrace je v rukou personálu školky. Součástí projektu bylo online školení používání redakčního systému Wordpress.

Dále jsme provedli rozšířenou optimalizaci pro vyhledávače.